Menu Close
Pla Estratègic 2016-2019
Creixement sostenible al servei de les persones
Slider

El Pla Estratègic 2016-19 del Grup Sant Pere Claver defineix els objectius que la institució i col·lectivament ens proposem assolir durant els propers anys desplegant 7 grans línies estratègiques. És resultat d’un intens treball realitzat durant el 2015, en el qual hi han intervingut directament més de 40 professionals de la institució i tota la resta també han pogut fer aportacions a través d’altres canals interns.

“Creixement sostenible al servei de les persones” és la síntesi d’allò que volem fer, posant al centre de les nostres accions, els usuaris i els seus familiars. Ells són la raó de ser de la institució i amb qui hem de seguir construint el projecte, d’una manera molt més participativa i transparent, per atendre les seves necessitats des de la qualitat del servei i l’acompanyament. Creiem en models assistencials que curin però que sobretot cuidin les persones, des d’una visió amplia, integradora i respectuosa.

Un aspecte important serà també el de les aliances i col·laboracions amb d’altres entitats del sector amb qui poder desenvolupar nous i innovadors projectes, com venim realitzant aquests últims anys. La nostra és una entitat sense afany de lucre i a la vegada el màxim de compromesa amb criteris d’eficiència i sostenibilitat i amb una aposta clara i necessària per la Innovació.

Volem que aquest Pla Estratègic ens ajudi a anar més lluny i per això hem de fer-ho acompanyats de tots els professionals, voluntaris, col·laboradors, usuaris i familiars, que comparteixen i formen part de la institució. Per això i en coherència als nostres orígens i valors haurem de seguir enfortint la transparència i el bon govern, explicant no tan sols allò que fem i perquè ho fem sinó també, com ho fem i amb quins resultats.

T’animo a compartir i formar part del nostre projecte. Endavant!

Carles Descalzi, Gerent

Línies Estratègiques

Crèixer i millorar la cobertura de les necessitats de l’usuari

Potenciar la projecció externa dels serveis i la institució

Promoure la innovació

Incorporar i desenvolupar el talent

Potenciar el compromís i el sentiment de pertinença al Grup

Promoure models d’excel·lència

Promoure la transparència i el bon govern

Certificació EFQM+400
El Grup Sant Pere Claver hem obtingut el Segell EFQM+400 al sistema i model de gestió de la institució. Aquesta certificació, definida per la Fundació Europea per a la Gestió de Qualitat, és un referent en l’àmbit de la Unió Europea i reconeix l’excel·lència i la qualitat en la gestió de les organitzacions. A finals de 2016 la institució es va sotmetre a l’avaluació externa per obtenir aquesta certificació, la qual es va passar amb èxit fruit d’un procés participatiu i ampli que es va iniciar fa un any. L’obtenció del Segell EFQM+400 és un reconeixement de qualitat que reforça una de les línies del nostre Pla Estratègic 2016-19: promoure models d’excel.lència a través de certificacions reconegudes. Aquest reconeixement contribueix a enfortir el projecte de la institució de continuar millorant i ampliant la cultura interna envers la gestió de qualitat dels nostres serveis i la sostenibilitat de la institució.

Més informació