Menu Close
Full 1
Equip Assistencial i Serveis de Suport
Full 1

L’Equip Assistencial l’integren els diferents serveis que oferim des de la nostra institució per dur a terme el nostre compromís al costat de les persones en situació de vulnerabilitat: transformar el sector social i de salut prestant serveis centrats en la persona i per a les persones. Sempre amb un clar enfocament comunitari que posi l’accent en la prevenció i la promoció de la qualitat de vida de la persona des dels àmbits de la salut mental, els serveis socials, la inclusió laboral, l’oci, la protecció i els drets.

Els Serveis de Suport el constitueixen les diferents àrees de gestió que, sota les directrius de la gerència i seguint les línies del Pla Estratègic, donen suport de forma transversal als serveis assistencials de tots els àmbits d’actuació del Grup Sant Pere Claver. L’objectiu de la tasca realitzada pels professionals dels Serveis de Suport és contribuir a optimitzar els processos interns i augmentar l’eficiència i la qualitat dels serveis.

Vols conèixer més sobre el nostre Equip Assistencial o els nostres Serveis de Suport? Posem al teu abast els correus electrònics dels i les professionals que coordinen cadascun d’ells. Contacta!

Equip assistencial

Coordinació Unitat Psicoteràpia Psico-analítica Infantil i Juvenil (UPPIJ)
Abdon Montserrat
amontserrat@fhspereclaver.org

Coordinació Centre Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
Dèlia Escarmis
descarmis@fhspereclaver.org

Coordinació Equip d’Atenció Menor (EAM)
Juan Antonio Pla
japla@fhspereclaver.org

Coordinació Casa Jove La Marina (HdDA)
Sònia Soriano
ssoriano@fhspereclaver.org

Coordinació Centre Salut Mental Montjuïc (CSMAM)
Montse Vallmajó
mvallmajo@fhspereclaver.org

Coordinació Centre Salut Mental Sants (CSMAS)
Mª Antònia Massanet
mmassanet@fhspereclaver.org

Coordinador Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica Adults (UPPA)
Francesc Martínez
fmartinez@fhspereclaver.org

Coordinació Servei Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPPIR)
Joseba Achotegui
sappir@fhspereclaver.org 

Coordinació Programa Seguiment Individualitzat per a persones Sense Sostre (ESMES)
David Clusa
dclusa@fhspereclaver.org

Coordinació Servei d’Al·lèrgia
Carles Lucas
clucas@fhspereclaver.org

Coordinació Odontologia
Albert Martínez
amartinez@fhspereclaver.org

Coordinació Àrea Econòmica i Administrativa Fundació Lluís Artigues
Silvia Crivillés
scrivilles@fla.cat

Coordinació Àrea Jurídica Fundació Lluís Artigues
Josep Barroso
jbarroso@fla.cat

Coordinació Àrea Social Fundació Lluís Artigues
Luís Varea
lvarea@fla.cat

Coordinació Serveis Comunitaris
Marisa García-Duran
mgarciaduran@spcsocial.org

Direcció Tècnica Residència i Centre de Dia Tres Pins
Ana Alcaraz
aalcaraz@spcsocial.org

Direcció Tècnica Centre Residencial d’Inserció Cal Muns
Maite Mena
mmena@spcsocial.org

Direcció Tècnica UTE Dar Chabab
Oriol Janer
ojaner@ute-darchabab.org

Serveis de Suport

Direcció Recursos Humans
Jose Manuel Barbero
jmbarbero@fhspereclaver.org

Direcció Jurídica
Raquel Farrando
rfarrando@fhspereclaver.org 

Direcció Financera
Susana Martínez
smartinez@fhspereclaver.org

Direcció Qualitat, Dades i Transformació Digital
Xavier Sastre
xsastre@fhspereclaver.org

Direcció Informàtica i Comunicacions
Mariona Amorós
mamoros@fhspereclaver.org

Direcció Serveis Generals i Manteniment
Marta Garcia
mgarcia@fhspereclaver.org

Direcció Control de Gestió i Planificació Operativa
David Llongueres
dllongueres@fhspereclaver.org

Coordinació de Projectes
Xavier Muniesa
xmuniesa@fhspereclaver.org

Direcció Administració
Laudina Tranche
ltranche@fhspereclaver.org

Direcció Comunicació
Júlia Ribó
jribo@fhspereclaver.org

Secretaria de Gerència
Sandra Pou
spou@fhspereclaver.org