Menu Close
Persones que atenem
El Servei de Voluntariat està dirigit prioritàriament a persones amb trastorn mental, joves en situació vulnerable, i altres col·lectius en situació de risc, com ara immigrants, sense sostre o incapacitats legalment.

Persones amb trastorn mental

La majoria de persones amb trastorn mental pertanyen a xarxes socials molt tancades en sí mateixes. Aquestes solen ser inestables i poc connectades entre sí.

La problemàtica i necessitats d’aquesta població són múltiples i complexes. En molts casos desborden l’àmbit sanitari i s’expressen en la dimensió psicosocial. Moltes d’aquestes persones presenten discapacitats, dèficits i dificultats per al funcionament psicosocial autònom i estan en major risc de situacions de desavantatge social (manca de feina, pobresa, aïllament social, rebuig i estigma, manca d’habitatge, etc.).

Això fa imprescindible organitzar l’atenció comunitària atenent aquestes necessitats i treballant per evitar situacions de deteriorament i marginació, i procurant també oportunitats i acompanyament efectiu a la integració social el més normalitzada possible a la pròpia comunitat.

Les intervencions desplegades pels voluntaris amb aquest col·lectiu tendiran a incidir, fonamentalment, en aquesta àrea psicosocial a través d’activitats destinades a millorar l’autonomia, el funcionament social, el desenvolupament de diferents rols socials i augmentar el suport social.

Joves en situació vulnerable

La problemàtica i necessitats d’aquest sector de població són molt àmplies, probablement com a conseqüència dels canvis ràpids que ha experimentat la nostra societat i, sobretot, com a conseqüència dels canvis que ha experimentat la família en les seves funcions educatives.

El Voluntariat social pot proporcionar atenció i acompanyament a aquells joves que per causa de la seva situació psicosocial presenten major vulnerabilitat. Les intervencions que els voluntaris despleguin en aquesta àrea, que tendiran a impulsar la integració social dels joves amb menys recursos psicològics i/o socials, se centraran sobretot en el desplegament d’activitats lúdiques, educatives i de formació de xarxes relacionals.

Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta

Les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta tenen, en major o menor grau, dificultats per abordar la seva vida diària i poden tenir afectat el seu desenvolupament, la seva autonomia i la inclusió social.

Altres col·lectius en situació de risc

Persones immigrants. El Voluntariat social pot proporcionar atenció i acolliment a les persones immigrades i especialment a les que presenten una situació psicosocial de major vulnerabilitat, afavorint l’accés i la vinculació als recursos adequats, informant dels costums, la llengua i les particularitats del país d’acollida i brindant el suport i l’acompanyament en l’accés a la regularització de la situació legal, a fi d’evitar-ne l’exclusió progressiva i el conseqüent deteriorament.

Persones sense sostre. La categoria “sense sostre” o “sense llar” es refereix no només a aquell sector de la població que viu literalment al carrer, sinó a un ventall més ampli de situacions que el caracteritzen. La xarxa d’atenció a aquestes persones contempla la cobertura de necessitats bàsiques i el treball individualitzat, en aquells casos que la persona inicia un procés d’inserció social.

La necessitat de suport, acompanyament i recolzament en la difícil tasca de retrobar un lloc a la comunitat és alta, i és a través dels diferents vincles personals que les persones sense sostre podran anar reconstruint una nova xarxa social.

Persones incapacitades legalment Persones amb malalties mentals greus, amb discapacitat intel·lectual ,que no tenen capacitat civil per governar-se i que compten amb el suport del tutor legal assignat pel jutge per cuidar de la seva persona i els seus bens.

Contacte

Mòbil. 637 474 018
Tel. 934 904 622
Atenció de trucades:
dilluns de 16h a 19h
i dimecres i divendres de 8h a 15h
voluntaris@spcsocial.org

Vídeos

Dia del Voluntariat 2019
Miriam Bonet
Coordinadora del Servei de Voluntariat

Marisa Garcia-Duran
Coordinadora de Serveis Comunitaris

Miriam Bonet
Coordinadora del Servei de Voluntariat

Enllaços d'interès
Skip to content