Menu Close
Serveis Centrals

Àrea de Recursos Humans
seleccio@fhspereclaver.org
Tel. 93 826 84 03

Àrea de Direcció Tècnica
info@fhspereclaver.org
Tel. 93 826 84 03

Àrea Financera
economia@fhspereclaver.org
Tel. 93 826 84 03

Àrea Jurídica
info@fhspereclaver.org
Tel. 93 826 84 03

Àrea Informàtica
informatica@fhspereclaver.org
Tel. 93 826 84 03

Àrea de Serveis Generals i Manteniment
info@fhspereclaver.org
Tel. 93 826 84 03

Àrea de Comunicació
comunicacio@fhspereclaver.org
Tel. 93 826 84 03

Àrea de Control de Gestió
i Planificació Operativa

direccio@fhspereclaver.org
Tel. 93 826 84 03

Skip to content