Menu Close
Patronat i Equip Directiu
Slider
Serveis Centrals

David Llongueres
Direcció Àrea Control de Gestió i Planificació Operativa

Sandra Pou
Secretaria de Gerència

Elisabet Juan
Direcció Tècnica

Elisenda Codina
Direcció Financera

Raquel Farrando
Direcció Àrea Jurídica i Delegada de Protecció de Dades

Jose Manuel Barbero
Direcció de Recursos Humans

Mariona Amorós
Direcció d’Informàtica

Marta Garcia
Direcció de Serveis Generals i Manteniment

Júlia Ribó
Direcció Comunicació