Logo Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
Memòria

Responsabilitat Social Corporativa

Presentació

Sant Pere Claver, a través dels seus professionals, ha estat de sempre una institució amb vocació comunitària i compromesa amb els seus usuaris, familiars i l’entorn més proper, concretament al barri del Poble Sec i al Districte de Sants-Montjuïc. Els darrers anys, amb l'ampliació de la seu institucional i del nombre d'equipaments, així com la diversificació de la nostra cartera de serveis hem intensificat i apostat per ser responsables envers tots aquells col·lectius (usuaris, familiars, professionals, veïns, el barri...) amb els que interaccionem en la nostra tasca diària.

És en aquest sentit que em plau presentar-te la Memòria de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 2011 de SPC, on es recullen aquelles actuacions que desenvolupa la fundació per establir relacions de confiança, estables i de benefici compartit amb aquests col·lectius. Observaràs que es detallen les accions i polítiques presents a la institució que incideixen directament en els professionals (àmbit intern), en els usuaris, familiars i veïns (àmbit extern o territorial) i en el medi ambient i sostenibilitat (àmbit global).


edifici Fundacio Sant Pere Claver

Aquesta és una memòria inicial, un punt de partida, amb l'objectiu que pugui quedar ben aviat revisada i ampliada amb noves accions que siguem capaços de pensar plegats i impulsar conjuntament amb l'objectiu de col·laborar i contribuir, com a organització al desenvolupament d’una societat més sostenible.

Vull també expressar l'agraïment a tots els professionals que han participat en el procés d'elaboració d'aquesta memòria.

Carles Descalzi
Gerent