Menu Close

Barcelona ha atès durant l’any 2020 el malestar emocional i les dificultats relacionals de 448 joves a través dels anomenats Konsulta’m, espais de suport psicològic gratuït i confidencial dirigits a joves d’entre 12 i 22 anys.