Menu Close
Full 1
“Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”

Albert Einstein

Full 1

L’estratègia és el full de ruta que una organització escull, basant-se en els seus avantatges competitius i els seus valors així com amb els seus principals àmbits d’actuació. Per definir aquest camí té en compte les seves capacitats i recursos i, els reptes de l’entorn, per crear valor i satisfer les necessitats i demandes dels seus grups d’interès.

L’estratègia és però, també, la capacitat de liderar des de la innovació i la capacitat d’anticipar i afrontar el futur per aprendre i adaptar-se a cada moment. Lidiar amb situacions que no podem preveure i ser resilients per sortir reforçats o reconduir l’estratègia davant d’amenaces o situacions que marquen punts d’inflexió tant a nivell intern com extern. Per això, al Grup Sant Pere Claver, cada 3-4 anys un equip de professionals i una comissió de treball vetlla per la reflexió, definició, seguiment i avaluació de totes les accions que es desprenen d’aquesta estratègia perquè sigui un procés participatiu, plural i integrador amb l’objectiu de:

 • Orientar, guiar i dotar de sentit l’organització
 • Prendre decisions alineades i coherents amb aquesta visió, missió i valors
 • Posiciona l’organització perquè identifiqui i projecti el seu ADN com a trets diferencials
 • Ha de ser flexible per poder afrontar un present i futur imprevisible, incert i volàtil
 • Ha de ser capaç d’involucrar a tot el conjunt de l’organització, és a dir, a tots els grups d’interès perquè dia a dia s’avanci en aquesta direcció.

Des de Sant Pere Claver entenem l’estratègia com un procés de planificació i reflexió que es detalla en un pla i un conjunt d’accions.

On som | Punt de partida

Som un conjunt d’entitats sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic amb 75 anys d’història al servei de persones que travessen una situació de vulnerabilitat. Més de 700 professionals en els àmbits de la salut mental, els serveis socials, els drets i la inclusió laboral per millorar la qualitat de vida de les persones que atenem. Disposem d’un Institut Docent que promou i fomenta aquest coneixement per…

Com ho farem | Els nostres valors

Il·lusió

La proactivitat, el dinamisme, la creativitat i la passió

Flexibilitat

Capacitat de seguir innovant i d’adaptar-nos als reptes

Compromís solidari

Responsabilitat envers les persones, el territori i l’entorn pròxim i llunyà

Eficiència

Capacitat d’aconseguir l’excel·lència fent un ús racional dels mitjans

Sostenibilitat

Confluència de l’activitat econòmica, ambiental i social

On volem arrivar | El nostre propòsit

Volem ser una institució sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic que presta serveis integrals que millores la qualitat de vida de la persona.

Procés d’elaboració i desenvolupament de l’estratègia a Sant Pere Claver:

 • ADN de l'organització
 • Identitat: passat, present i futur
 • Anàlisi externa: indústria i competidors, mercat, tendències, etc.
 • Anàlisi interna: recursos i capacitats, cartera de productes i serveis, cultura, relació amb agents, DAFO, etc.
 • Posicionament de partida
 • Construir una imatge compartida i un llenguatge comú amb l'equip
 • Ampliar les perspectives
 • Diversitat de persones i fonts
 • Fer les preguntes adequades
 • Promoure converses estratèqigues
 • Escollir: enfocaments estructurats i experimentació
 • Concretar en linies d'acció
 • Projeccions financeres
 • Impacte en organització i gestió
 • Organització
 • Sistemes de gestió
 • Superar les barreres
 • Implicació i comunicació
 • Aprenentatge i desaprenentatge
 • Sentit d'urgència
 • Revisió permanent
 • Indicadors
 • Aprenentatge
Durant el 2021, una vegada s’ha desplegat tot aquest procés participatiu, l’organització va identificar 10 línies de treball clau que volia desplegar fins a finals de 2025 per avançar en aquesta direcció:

L1

Enfortir el model d’atenció comunitària i centrat en la persona

L2

Impulsar la transformació digital de l’organització

L3

Innovar i avaluar els programes i les intervencions

L4

Consolidar l’àmbit laboral i prelaboral

L5

Incrementar l’autonomia de gestió dels serveis d’Al·lergologia, Odontologia i Proves Complementàries

L6

Potenciar la capacitat de la institució per influir i incidir en l’entorn

L7

Desenvolupar les polítiques de gestió de persones

L8

Gestionar de forma més eficient la institució

L9

Diversificar les fonts de finançament

L10

Avançar envers el bon govern i la responsabilitat social

Si voleu conèixer millor el Grup Sant Pere Claver, podeu conèixer més informació en aquest enllaç →

Skip to content