Promovem l’autonomia, la participació i la plena inclusió

Impulsem un conjunt de serveis socials que ofereixen els suports necessaris perquè les persones en risc d’exclusió social puguin dur a terme el seu projecte de vida en la comunitat i exercir, en igualtat d’oportunitats, els seus drets i deures com a ciutadà/ana.
Les acompanyem de forma individualitzada i fomentem el vincle de confiança perquè assoleixin el seu desenvolupament personal i comunitari, a més d’un major grau de vida independent.

L’impacte de la nostra activitat

0

persones beneficiàries

0

professionals

0

seveis i programes

Què fem

Vols conèixer més
sobre Pere Claver Grup?

Pere Claver | Serveis Socials
Tel. 93 442 39 03
serveissocials@pereclaver.org

Premis i reconeixements
Creu Sant Jordi 2020
Premi Josep Trueta 2019
Programa Actius de l’Acord

Treballa amb nosaltres
Vols formar part del nostre equip i comparteixes la nostra missió, visió i valors? Veure més

Skip to content