Press "Enter" to skip to content

Etiqueta: Hotel Salut

Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials cogestiona un Hotel Salut per a persones en situació de vulnerabilitat 4 (4)

L’hotel salut és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per oferir atenció sanitària per part del Consorci Sanitari de Barcelona, a través de l’Equip d’Atenció Primària 2K Gaudí i atenció social a càrrec de l’Institut Municipal de Serveis Socials gestionat a través de la Fundació Sant Pere Claver.

Leave a Comment