Press "Enter" to skip to content

La Càpsula – Triàleg sobre els serveis i els drets en salut mental

19/09/2019. El canvi de paradigma cap el model de la Recuperació en Salut Mental ens suggereix un compromís per part de tots els agents implicats per replantejar el nostre rol en el context dels serveis de la xarxa i a la societat, com també per reflexionar sobre aspectes rellevants als nostres serveis per la seva millora i adequació. Llegir més »

[responsivevoice_button voice=”Catalan Male” buttontext=”Escoltar aquesta entrada”]

 

[responsivevoice_button voice=”Catalan Male” buttontext=”Listen to Post”responsivevoice_button rate=”0,4″ pitch=”1″ volume=”0.6″ voice=”Catalan Male” buttontext=”Play”]