Menu Close
Full 1
Missió, visió i valors
Full 1
Missió: què som?
Som una entitat sense ànim de lucre, amb compromís social i vocació de servei públic.

Acompanyem les persones, des del vincle emocional i amb vocació comunitària, en els àmbits de la salut mental i la discapacitat intel·lectual, amb especial atenció a situacions de vulnerabilitat, per contribuir a la seva recuperació i al desenvolupament del seu projecte de vida.

Treballem en els següents àmbits:

  • Salut mental: Fem promoció, prevenció i tractament de la salut mental des d’un vessant biopsicosocial i amb un model comunitari.
  • Serveis socials: Atenem persones en risc o en situació d’exclusió social i amb necessitats relacionades amb la salut mental i la discapacitat intel·lectual.
  • Defensa de drets i acompanyament: Acompanyem i vetllem pels drets i el benestar de les persones amb la capacitat d’obrar modificada per resolució judicial –o bé, susceptible de ser-ho–, així com de les persones que per voluntat pròpia sol·liciten suport per a la presa de decisions.
  • Capacitació i inserció laboral: Generem oportunitats socials i laborals per a les persones, perquè, amb els suports adequats, puguin desenvolupar el seu projecte de vida i convertir-se en ciutadania de ple dret.
  • Docència i recerca: Transmetem el nostre coneixement i la nostra expertesa mitjançant la docència i altres espais de reflexió i debat, i impulsem l’avaluació i la recerca en els nostres àmbits d’activitat.

A més, el Grup Sant Pere Claver presta servei en les especialitats d’Odontologia, Servei d’Al·lèrgia i proves diagnòstiques de Neurofisiologia i Cardiologia; àmbits que també inclou aquest Pla Estratègic amb l’objectiu de consolidar-los i projectar-los cap al futur.

Visió: què volem ser?
Volem ser una institució que dona resposta integral en salut mental i discapacitat intel·lectual, i especialitzada en situacions de vulnerabilitat social.
Valors: com treballem?

Il·lusió

La proactivitat, el dinamisme, la creativitat i la passió

Flexibilitat

Capacitat de seguir innovant i d'adaptar-nos als reptes

Compromís solidari

Responsabilitat envers les persones, el territori i l’entorn pròxim i llunyà

Eficiència

Capacitat d’aconseguir l’excel·lència fent un ús racional dels mitjans

Sostenibilitat

Confluència de l’activitat econòmica, ambiental i social

Skip to content