Menu Close

Memòria Fundació Sanitària

Memòria Fundació Sanitària

La Memòria Institucional és el document que permet rendir comptes a la comunitat i mostrar durant el període d’un any els resultats de la nostra activitat assistencial. Les xifres que es presenten orienten sobre l’acompliment de la nostra missió i contribució com a proveïdors de serveis a la societat i del nostre compromís envers la Responsabilitat Social Corporativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.