Menu Close

Què és un Hospital de Dia per Adolescents?

A Catalunya, la xarxa sectoritzada i pública d’hospitals de dia (HD) per a adolescents es va posar en marxa a finals de 1998. El servei atén nois i noies amb trastorns mentals que tenen entre 12 i 18 anys, majoritàriament derivats pel servei ambulatori (CSMIJ) o bé després de l’alta d’un ingrés psiquiàtric hospitalari.