Menu Close

El canvi de paradigma cap el model de la Recuperació en Salut Mental ens suggereix un compromís per part de tots els agents implicats per replantejar el nostre rol en el context dels serveis de la xarxa i a la societat, com també per reflexionar sobre aspectes rellevants als nostres serveis per la seva millora i adequació. Sembla obvi que per fer-ho hem de disposar d’un espai de trobada, facilitador i horitzontal, per pensar-ho i pensar-nos entre tots i totes.