Menu Close

L’atenció psicològica a Dar Chabab ha estat sotmesa a canvis des de l’obertura del recurs. Amb la intenció de fer-la el més adient possible, tenint en compte les característiques dels usuaris, la vulnerabilitat que presenten i l’estigmatització a la qual estan sotmesos.