Menu Close

El Model de Schalock i Verdugo (2002/2003) defineix la qualitat de vida com un concepte multidisciplinar. Proposa unes dimensions per poder avaluar la percepció de la pròpia persona i enfortir el seu empoderament a través de la participació activa en el seu propi procés de suport.