Menu Close

Conèixer la singularitat de cada usuari de la Residència Cal Muns
és clau per acompanyar-lo en el procés de millora i estabilitat emocional