Menu Close

La Càpsula-La Càpsula – Sensibilitat química múltiple

La sensibilitat química múltiple és una malaltia poc coneguda, sovint incapacitant, que fins al moment no disposa de proves diagnòstiques que la confirmin. Tampoc té un tractament adequat, a banda de la separació del pacient de les substàncies químiques, aspecte difícil d’aconseguir.