Menu Close

La Càpsula-Com parlar als adolescents perquè t’escoltin

L’adolescència és un moment de turbulències per la família perquè es produeix un reajustament davant dels canvis del nen cap al noi. Hi ha pares i metges que ho comparen a un malaltia quan en realitat és una sotragada per tots i demana estar atent i curós als canvis que es van produint dins la família i les seves dinàmiques.