Menu Close
Full 1
Patronat i Equip Directiu
Full 1
Equips Directius

Fundació Sanitària

Laudina Tranche
Direcció d’Infermeria

David Clusa
Cap del Servei de Salut Mental

Carles Lucas
Cap del Servei d’Al·lèrgia

Albert Martínez
Coordinador de l’Institut Dental

Elisabet Juan
Directora Tècnica

Elisenda Codina
Directora Financera

Fundació Serveis Socials

Raúl Alcázar
Direcció de la Fundació

Marisa Garcia-Duran
Coordinadora Serveis Socials

Eshel Herzog
Coordinador Serveis de Suport a la Vida Independent

Fundació Serveis Socials

Maria José Navarro
Direcció de la Fundació

Sílvia Crivillés
Coordinadora Àrea Econòmica

Josep Barroso
Coordinador Àrea Jurídica

Luis Varea
Coordinador Àrea Social

Institut Docent i Recerca

Lluís Mauri
Direcció Institut Docent i Recerca

Elisabet López
Secretaria