Menu Close
Els nostres equipaments

Si desitges posar-te en contacte amb l’equip de la Fundació Sanitària, la Fundació Serveis Socials o la Fundació Tutelar,
a continuació et facilitem les nostres dades de contacte.

Sant Pere Claver – Fundació Sanitària
C. Vila i Vilà, 16 · 08004 Barcelona
Tel. 93 442 39 03 · Fax 93 442 74 31
info@spcsalut.org · www.spcsalut.org

Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials
C. Vila i Vilà, 16 · 08004 Barcelona.
Tel. 93 442 39 03 · Fax 93 442 74 31
info@spcsocial.org · www.spcsocial.org

Lluís Artigues – Fundació Tutelar
C. Vila i Vilà, 16 · 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91 · Fax 93 442 74 31
fla@fla.cat · www.fla.cat