Menu Close
Eixos de treball

El Grup Sant Pere Claver organitza tota la seva activitat en cinc grans eixos de treball:

1. Contribuir a la millora de la qualitat de vida. Promoure una bona salut

 • Detectar les necessitats dels nostres pacients per proporcionar un servei socio sanitari amb un acompanyament multidisciplinar i especialitzat.
 • Generar i compartir el coneixement dels nostres experts per acostar-lo a la societat a fi de millorar la informació sobre la seva malaltia.
 • Integrar les noves tecnologies en l’activitat assistencial per afavorir la recerca de nous estudis a nivell internacional.
 • 2. Identificar i atendre noves demandes socials adreçades als col·lectius en risc d'exclusió social, amb especial atenció als malalts mentals, discapacitats intel·lectuals, infants i adolescents en risc i persones sense sostre o immigrants

 • L’actual context econòmic i social genera noves necessitats pels col·lectius en risc d’exlusió al mateix temps que està desencadenant noves necessitats socials dirigides a col·lectius que han quedat desemparats a causa de l’atur i la crisi: joves exposats a riscos socials i psicològics, famílies desestructurades sense recursos ni ajudes socials.
 • Crear i gestionar els recursos que són més deficitaris pels col·lectius en risc d’exclusió. Buscar respostes als reptes que els canvis socials i l’entorn plantegen afavorint noves pràctiques i models d’atenció des del treball en xarxa amb diferents proveïdors i potenciant al màxim el vincle i treball amb la comunitat i el territori.
 • 3. Incorporar l'usuari al centre de la pressa de decisions

 • Preveure com serà el malalt del futur (tipologia de pacient) i el futur professional (aptituds, formació, perfil ) per anticipar i preveure quin model d’assistència caldrà desenvolupar i com es farà l’avaluació de les pràctiques assistencials.
 • Descentralitzar la pressa de decisions, treballar transversalment i incorporar a l’usuari com a persona clau en els processos de millora de la salut i dels serveis socials. L’apoderament de l’usuari i treballar per la seva corresponsabilitat en el procés, són aspectes claus per la millora de la seva salut.
 • Incorporar la tecnologia a la pràctica perquè repercuteixi en un millor servei i atenció als nostres pacients i usuaris. Accessibilitat, proximitat, equipaments dinàmics i oberts.
 • 4. Promoure l'ètica i la comunicació des de la prevenció i l'educació d'hàbits

 • Educar en la corresponsabilitat de la salut física i mental dels individus des de l’educació i prevenció d’hàbits saludables. Apostar per una medicina que incorpora nous rols i amb un servei més multidisciplinar.
 • Acompanyar i cuidar els pacients des d’una vesant integradora i completa. L’enfoc biopsicosocial de l’assistència on tingui també molta importància l’estat emocional de com viu el pacient el seu estat de salut.
 • Impulsar Consells de Participació i espais d’informació pensats per als usuaris i pacients, que complementin la relació entre els professionals i els pacients.
 • 5. Recerca i Innovació aplicada al benestar social

 • Analitzar les futures expectatives dels nostres pacients i usuaris per ser capaços de provar noves fórmules assistencials que complementin el model actual, sobretot de cara a la població jove.
 • Adaptar la nostra organització a una nova cultura inspirada en la identitat del passat però amb la capacitat per ser competitius en el futur, i poder seguir atenent i sent útils als usuaris del futur.
 • Desplegar aliances estratègiques amb universitats, empreses i institucions per anar incorporant i incentivant les noves tecnologies a la salut. Apostar pel lideratge i la transmissió del coneixement.
 • Skip to content