Menu Close

Conflu`Grup Sant Pere Claver ! Fundació Tallers

Els patronats de la Fundació Tallers i del Grup Sant Pere Claver, després de més d’un any de contactes i de converses, hem arribat a una entesa sòlida per tal que les nostres organitzacions esdevinguin finalment un únic grup.

Fruit d’aquesta voluntat, tenim la satisfacció de poder comunicar-vos que en data 14 de maig hem signat l’acord que oficialitza aquest procés. La signatura del present acord representa el punt de partida d’aquesta confluència, fent efectiva aquesta nova realitat mitjançant una taula única de patrons.