Mirades

Els professionals de la Fundació Lluís Artigues treballem per millorar la qualitat de vida i el grau d’autonomia dels nostres usuaris/es, mitjançant un acompanyament ajustat a les necessitats de cada cas. Vetllem pel benestar de les persones que pateixen problemes de salut mental, disminucions psíquiques o malalties associades a l'envelliment.


Què vol dir que una persona està tutelada?

"A la Fundació Tutelar Lluís Artigues som vuit equips que atenem unes 280 persones"

Una persona tutelada està incapacitada per un jutge, perquè o bé un familiar o bé els serveis socials de la zona on viu ho han sol·licitat. Majoritàriament són persones amb problemes de salut mental, discapacitat intel·lectual, persones grans, persones amb addicions, sense sostre en una situació de vulnerabilitat que no els permet governar la seva vida.

Què fa un referent tutelar?

Un referent tutelar és aquell professional que identifica, acompanya i atén les necessitats diàries d’una persona que, per causa d’una sentència judicial, ha perdut la seva capacitat d’obrar. Normalment formem equips de dues persones, una dona i un home, i som responsables d’entre 30 i 35 persones. A la Fundació Tutelar Lluís Artigues (FLA) som vuit equips que atenem unes 280 persones.

Per exemple?

Nosaltres acompanyem i procurem cercar solucions a un conjunt de problemes o dificultats de la persona tutelada, com l’accés a l’habitatge, la manutenció, l’atenció mèdica o la cobertura de les seves necessitats bàsiques. Però no som la solució que sovint esperen els familiars.

Quines dificultats us trobeu en el vostre dia a dia?

Precisament el principal repte és que la persona tutelada i la seva família entenguin la nostra tasca. A la FLA no disposem de menjadors, no tenim residències, no tenim albergs o capital per facilitar i cobrir les necessitats de la vida de les persones tutelades. Nosaltres només ajudem, facilitem o acompanyem la persona que arriba a la FLA perquè pugui accedir als diferents serveis que el Departament de Benestar Social i Família posa a la seva disposició.

"Hem de perdre la por a apropar-nos a persones amb dificultats"

A banda d’ajudar i acompanyar, què més feu?

La finalitat hauria de ser apoderar la persona tutelada perquè recuperi la seva autonomia i pugui governar la seva pròpia vida. Però lamentablement això no és possible en un alt percentatge de casos.

Quines són les mancances que us trobeu en el desenvolupament de la vostra tasca?

El dia a dia se’ns menja. Tot el dia apaguem focs i ens queda poc temps per accedir a cursos, conferències o cicles formatius per complementar la nostra formació. Ens agradaria disposar de més formació en alguna especialitat perquè ens ajudaria a enfortir la feina que fem.

Un referent tutelar neix o es fa?

Des de molt joves sabíem que volíem dedicar-nos a ajudar les persones. Més endavant, orientes la teva carrera cap a aquesta professió i desenvolupes les aptituds que es necessiten. Una persona que estudia treball social neix, però també creix.

Què podem fer els ciutadans per ajudar a aquestes persones en situació de vulnerabilitat?

En primer lloc perdre la por a apropar-se a persones amb dificultats. Si un ciutadà detecta que alguna persona necessita ajuda s’ha de posar en contacte amb els serveis socials. Ells podran fer un primer diagnòstic de la situació i valorar on cal adreçar a la persona.

Què falla al sistema? "La modificació de la capacitat d’obrar hauria de ser l’últim recurs"

El sistema és poc flexible i molt rígid. Fan falta recursos especialitzats i tolerants amb tot tipus de persones. No totes les persones amb problemes de salut mental o altres malalties precisen de les mateixes atencions. Molts cops una modificació de la capacitat d’obrar es veu com a solució a una problemàtica que potser es podria abordar des d’altres institucions. Plantejar-se la modificació de la capacitat d’obrar d'algú hauria de ser l’últim recurs.

Més informació

· Fundació Tutelar Lluís Artigues
· Vídeos de històries de vida d'usuàries de la Fundació Lluís Artigues
· Informe: Situació actual de les Fundacions Tutelars a Catalunya
· #JoAcompanyo Col·labora amb nosaltres
C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03  |  info@santpereclaver.org  |  www.santpereclaver.org