Mirades

Ferran Mancera, Manel Prieto, Estefania Cuello i Albert Briansó són els professionals que treballen en el Programa de Seguiment Individualitzat (PSI) per a Persones Sense Sostre (ESMES) formen part de l’equip que integra el Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver- Fundació Sanitària. Els professionals treballen per millorar la detecció, diagnòstic, tractament i vinculació als serveis de la xarxa de salut mental de les persones en situació d’itinerància que pateixen un trastorn mental greu.


Com un professional s’acosta a una persona amb un trastorn mental i en situació de sense sostre?

Donades les característiques del programa ESMES i les particularitats dels professionals gestors de casos que treballem a Sant Pere Claver, els usuaris sempre ens són presentats per un altre professional que està intervenint prèviament en el cas, treballador social d’un centre, educador referent... A vegades ens presentem en el moment en què l’usuari està ingressat en un centre psiquiàtric intentant afavorir la seva posterior vinculació a la xarxa pública de salut mental.

Quantes persones integren l’ESMES?

Nosaltres 4 no detectem ni intervenim directament al carrer, a excepció de quan aquesta és una situació sobrevinguda, els professionals que hi treballen directament són els de l’Equip de SIS Detecció.

Com es crea el vincle amb les persones que ateneu al carrer?

Generar el vincle és molt variable, en general són persones amb greus dificultats per crear una relació de confiança mínima, sovint tardem mesos o anys en arribar a establir un lligam i sempre és fràgil. Hi ha moments d’alta inestabilitat i en risc constant que calgui recomençar de nou el procés davant de moments de frustració o desànim.

Quan s’aconsegueix trencar la barrera inicial i l’aïllament en el que viu sotmès la persona, com seguiu treballant?

La nostra feina consisteix en coordinar tot el conjunt de professionals que intervenen i atenen la persona, des de les diferents vessants: sanitària, social, emocional.. per cobrir les seves necessitats, sovint complexes. A vegades l’acompanyem, defensem els seus drets, posem en contacte professionals que estan intervenint, fem de nexe entre institucions..etc.

Quantes persones de Sant Pere Claver formeu l’ESMES?

L’equip ESMES està format tant per persones del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que aporten psiquiatres i infermers, com per professionals gestors de casos del Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver Fundació Sanitària. En aquests moments, l’equip està integrat per 3 psiquiatres, 2 infermers i els 4 gestors de casos.

Bàsicament, quin tipus de trastorns mentals pateixen els usuaris?

El programa va adreçat, fonamentalment, a persones amb Trastorns Mentals Greus, molt majoritàriament amb trastorns de l’espectre esquizofrènic, així dels 50 pacients que nosaltres atenem actualment el 75% aproximadament tenen aquest diagnòstic, tot sovint a més a més tenen importants problemes de consum de tòxics i no és infreqüent que també pateixin malalties orgàniques greus.

Què en penseu del model d’intervenció Housing First?

El Housing First és model d’intervenció en el que la institució hi està treballant juntament amb Suara i Garbet a través d’una UTE. De fet, hem guanyat el concurs promogut per l’Ajuntament de Barcelona amb el servei Primer la Llar per gestionar 25 pisos a la ciutat de Barcelona. Estem convençuts que serà una experiència molt interessant i enriquidora pels usuaris, ja que ha tingut resultats molt positius a d’altres ciutat com Paris o Lisboa. És nou paradigma en l’atenció a aquest col·lectiu que va més enllà d’oferir un habitatge assequible; pretén oferir un abordatge integral que permeti assolir una rehabilitació més completa.

Més informació

· Programa ESMES
· Memòria del servei
· Article de El País Psiquiatres de carrer
C. Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona  |  Tel. 93 442 39 03  |  info@santpereclaver.org  |  www.santpereclaver.org