Dona't de baixa

Si vols deixar de rebre informació relativa a Sant Pere Claver i donar-te de baixa de la nostra base de dades, si us plau, introdueix el teu correu electrònic en el següent formulari.

Email:

En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al fitxer comunicació, del qual és titular la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, amb la finalitat de gestionar la gestió i promoció dels diferents actes i informació de l'entitat. Les persones tenen dret en qualsevol moment a obtenir la confirmació de l'existència de tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l'origen, verificació del seu estat, així com l'exercici de qualsevol dels drets reconeguts en els articles de 14 a 17 LOPD (drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició). Aquests drets es poden exercir a Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, a la seva seu a l'adreça Carrer Vila i Vilà 16, 08004 de Barcelona i a l'e-mail lopd@fhspereclaver.org