Menu Close

La Càpsula-Hi ha persones al·lèrgiques als additius?

Un additiu alimentari és qualsevol substància que s’afegeix a un producte alimentari durant la seva fase de fabricació, transformació, preparació, tractament, envasat, transport o emmagatzematge. No es consumeix com a aliment en si mateix ni s’utilitza com a ingredient d’un plat. Malgrat tenen mala fama pel que fa als efectes adversos, rarament s’ha pogut demostrar la seva participació en problemes al·lèrgics.