Servei de voluntariat

El Servei de Voluntariat està destinat a la promoció de la participació voluntària de persones en els programes desenvolupats per Sant Pere Claver i per donar resposta a les necessitats detectades en l'atenció dels usuaris atesos i en la comunitat on viuen. El nostre àmbit d'actuació preferent és el districte de Sants - Montjuïc. La nostra activitat s'adreça prioritàriament a persones en risc o en situació d'exclusió social vinculades a la Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials, la Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, Sant Pere Claver - Institut Docent i la Lluís Artigues - Fundació Tutelar.

Ofertes voluntariat

Ofertes de voluntariat


Busquem 32 voluntaris/es per a la Residència Cal Muns

Referent: Acompanyament i atenció a persones vulnerables
Entitat: Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials
Director/Coordinador de l'equip: Raúl Alcázar
Centre de Treball: Residència Cal Muns

En què ens pots ajudar?

 • Suport i dinamització de les activitats i tallers que es facin a la residència
 • Acompanyaments
 • Accions comunitàries
 • Suport a les activitats de la vida diària de les persones residents

Perfil del voluntari/a: experiència i habilitats requerides

 • Experiència en Salut Mental i/o Discapacitat Intel·lectual i/o Atenció o experiència en acompanyament a les persones sense llar
 • Capacitat per dinamitzar activitats
 • Capacitat de comunicació i habilitats per a les relacions interpersonals
 • Motivació i compromís en la transformació social i la lluita contra les desigualtats i la pobresa
 • Capacitat de treball en equip i en xarxa

Quina disponibilitat tens?

Franges horàries

De dilluns a divendres:         Dissabtes  i diumenges:
·De 7h a 9h                             ·De 7h a 9h
    ·De 10h a 13h                         ·De 10h a 13h
    ·De 15h a 20h                         ·De 15h a 20h
    ·De 21h a 23h                         ·De 21h a 23h

Què t'oferim?

 • Integrar-te en un equip de treball i en la dinàmica de la nostra organització
 • Acompanyar-te i facilitar la teva participació perquè et resulti estimulant
 • Oferir-te recursos i eines perquè puguis portar a terme el teu voluntariat
 • Participar en els nostres espais de reflexió i de debat intern
 • Formar-te en continguts i habilitats perquè puguis ser un motor de canvi des del barri de Sants

T’interessa?

Adreça’t directament o per correu electrònic a: voluntaris@spcsocial.org o contactar per teléfon: 93 490 46 22

fotos Residència Cal Muns

Contacte

Cal Muns
C. Gavà, 70-72. 08014 Barcelona
[Veure mapa]


Objectius del servei

El Servei de Voluntariat pretén desplegar tot un seguit d'intervencions necessàries i complementàries a les desenvolupades pels serveis assistencials. El nostre Servei de Voluntariat vetlla per fomentar, mitjançant les intervencions dels voluntaris, fomentar l'autonomia, la inserció i l'acompanyament de les persones en situació de vulnerabilitat amb els següents objectius:

Perfil de persones que atenem

El Servei de Voluntariat està dirigit prioritàriament a persones amb trastorn mental, joves en situació vulnerable, i altres col·lectius en situació de risc, com ara immigrants, sense sostre o incapacitats legalment.

Persones amb trastorn mental

La majoria de persones amb trastorn mental pertanyen a xarxes socials molt tancades en sí mateixes. Aquestes solen ser inestables i poc connectades entre sí.

La problemàtica i necessitats d'aquesta població són múltiples i complexes. En molts casos desborden l'àmbit sanitari i s'expressen en la dimensió psicosocial. Moltes d'aquestes persones presenten discapacitats, dèficits i dificultats per al funcionament psicosocial autònom i estan en major risc de situacions de desavantatge social (manca de feina, pobresa, aïllament social, rebuig i estigma, manca d'habitatge, etc.).

Això fa imprescindible organitzar l'atenció comunitària atenent aquestes necessitats i treballant per evitar situacions de deteriorament i marginació, i procurant també oportunitats i acompanyament efectiu a la integració social el més normalitzada possible a la pròpia comunitat.

Les intervencions desplegades pels voluntaris amb aquest col·lectiu tendiran a incidir, fonamentalment, en aquesta àrea psicosocial a través d'activitats destinades a millorar l'autonomia, el funcionament social, el desenvolupament de diferents rols socials i augmentar el suport social.


Joves en situació vulnerable

La problemàtica i necessitats d'aquest sector de població són molt àmplies, probablement com a conseqüència dels canvis ràpids que ha experimentat la nostra societat i, sobretot, com a conseqüència dels canvis que ha experimentat la família en les seves funcions educatives.

El Voluntariat social pot proporcionar atenció i acompanyament a aquells joves que per causa de la seva situació psicosocial presenten major vulnerabilitat. Les intervencions que els voluntaris despleguin en aquesta àrea, que tendiran a impulsar la integració social dels joves amb menys recursos psicològics i/o socials, se centraran sobretot en el desplegament d'activitats lúdiques, educatives i de formació de xarxes relacionals.


Persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta

Les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta tenen, en major o menor grau, dificultats per abordar la seva vida diària i poden tenir afectat el seu desenvolupament, la seva autonomia i la inclusió social.


Altres col·lectius en situació de risc

Persones immigrants. El Voluntariat social pot proporcionar atenció i acolliment a les persones immigrades i especialment a les que presenten una situació psicosocial de major vulnerabilitat, afavorint l'accés i la vinculació als recursos adequats, informant dels costums, la llengua i les particularitats del país d'acollida i brindant el suport i l'acompanyament en l'accés a la regularització de la situació legal, a fi d'evitar-ne l'exclusió progressiva i el conseqüent deteriorament.

Persones sense sostre. La categoria "sense sostre" o "sense llar" es refereix no només a aquell sector de la població que viu literalment al carrer, sinó a un ventall més ampli de situacions que el caracteritzen. La xarxa d'atenció a aquestes persones contempla la cobertura de necessitats bàsiques i el treball individualitzat, en aquells casos que la persona inicia un procés d'inserció social.

La necessitat de suport, acompanyament i recolzament en la difícil tasca de retrobar un lloc a la comunitat és alta, i és a través dels diferents vincles personals que les persones sense sostre podran anar reconstruint una nova xarxa social.

Persones incapacitades legalment Persones amb malalties mentals greus, amb discapacitat intel·lectual ,que no tenen capacitat civil per governar-se i que compten amb el suport del tutor legal assignat pel jutge per cuidar de la seva persona i els seus bens.


Subscriu-te  al Sentits

  +info
Subscriu-te i rebras periòdicament el suplement digital amb les últimes notícies
Nom
Cognom
Email

Accepto la política de protecció de dades
Mapa  |  Intranet  |  Avís legal
Disseny: martasdesign.com