Responsabilitat Social Corporativa

El Grup Sant Pere Claver, a través dels seus professionals, ha estat de sempre un conjunt d'institucions amb vocació comunitària i compromeses amb els seus usuaris, familiars i l'entorn més proper, concretament al barri del Poble Sec i al Districte de Sants- Montjuïc.

Des de fa temps, el nostre compromís envers la societat i l'entorn l'hem enfocat a crear una cultura cada vegada més socialment responsable; redefinint el nostre model de gestió per fer-lo més competitiu i preservant, sempre, la nostra missió, visió i valors amb qualitat, rigor, ètica i eficiència.

La política de RSC a Sant Pere Claver està liderada per una comissió multidisciplinar que integra varis professionals i s'estructura en tres àmbits: corporatiu, social i mediambiental. Tots aquests àmbits amb accions tant a nivell intern com extern pensades i dirigides als diferents grups d'interès.

Corporatiu

Conjunt d'iniciatives, algunes d'elles recollides ja en el Conveni XHUP i/o per llei, per a tot l'equip humà de la casa per afavorir la seva integració, motivació i qualitat de vida en relació a la institució. És a dir, vetllar per una bona conciliació, buscant que l'impacte de la nostra activitat reverteixi sobre la millora de vida dels professionals i orientada a satisfer al màxim les seves expectatives i necessitats.

Social

Conjunt d'accions dirigides, sobretot, al barri del Poble Sec i enfocades a millorar i complementar l'oferta de serveis que oferim al districte. Aquestes accions tenen com a finalitat convertir-nos en una institució cada vegada més compromesa amb les necessitats i projectes de la comunitat.

Mediambiental

Aquest àmbit d'actuació està orientat a desplegar programes de sensibilització tant interns com externs per minimitzar l'impacte del nostre funcionament en el medi ambient i en un entorn més saludable i proper. En aquest sentit, s'ha iniciat una campanya de conscienciació dirigida a tots els professionals i usuaris per reduir el consum d'aigua i electricitat i aconseguir així un estalvi en el consum i una millor informació sobre el reciclatge.

Consulta la nostra Memòria de Responsabilitat Social Corporativa

Política Ambiental

 

Compromesos envers la prevenció i la protecció en totes les activitats que desenvolupem, la Institució ha integrat i aconseguit al setembre de 2013 la certificació ambiental EMAS a l’edifici del Carrer de Vila i Vilà, 16 (Barcelona), seu central de les tres fundacions del Grup Sant Pere Claver. L’EMAS és sistema voluntari de gestió ambiental que promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant:

·L’avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d’aquest sistema.
·La informació al públic i a les parts interessades.
·La formació i implicació activa dels treballadors

El document que recull el desplegament d’aquests aspectes és la Declaració Ambiental, que es realitza anualment per tal de poder fer el seguiment de l’evolució ambiental de l’organització.
Descarregar Declaració Ambiental 2015  |  Declaració Ambiental 2014  |  Declaració Ambiental 2013

 

Descarrega't el document de la Política ambiental de Sant Pere Claver
[Descarregar imatges]

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a: mediambient@fhspereclaver.org


Subscriu-te  al Sentits

  +info
Subscriu-te i rebras periòdicament el suplement digital amb les últimes notícies
Nom
Cognom
Email

Accepto la política de protecció de dades
Mapa  |  Intranet  |  Avís legal