Notícies etiquetades: jorge tió

L’EAM, referent en una trobada internacional sobre delinqüència juvenil Fundació SanitàriaFundació Serveis SocialsGrup Sant Pere Claver

jtio

20/07/2016. La delinqüència ha crescut a Europa i entre els joves ho ha fet especialment la severitat dels delictes, les taxes de reincidència i la violència. Les dues franges d’edat en què cal posar especial atenció són les d’entre 14 i 17 anys, i entre 18 i 25 anys.