Presents a la III Jornada Tècnica Encaix d’entitats tutelars d’atenció a la salut mental 
Fundació SanitàriaFundació Serveis SocialsFundació TutelarGrup Sant Pere ClaverInstitut Docent i Recerca

Jornada Encaix

09/06/17. Professionals de Sant Pere Claver – Fundació Tutelar Lluís Artigues han participat en la III Jornada Tècnica Encaix, una trobada de treball, debat i reflexió interna entre les entitats d’aquesta associació integrada per fundacions tutelars dedicades a la protecció i la millora de les condicions de vida de persones amb problemes de salut mental a Catalunya.

La jornada ha permès abordar en grups de treball i des de diferents àrees -direcció, econòmica, jurídica i social- aspectes rellevants de la tasca diària de les entitats tutelars amb l’objectiu de compartir experiències i reflexionar sobre les mateixes.

Jornada Tècnica Encaix

A Catalunya 70 entitats tutelen unes 7.000 persones i, aproximadament, la meitat d’elles són ateses per les 12 fundacions que formen Encaix –entre elles Sant Pere Claver – Fundació Tutelar Lluís Artigues- i a les quals treballen 325 professionals. El 80% dels seus usuaris/àries tenen problemes de salut mental i el 27% es troben afectats per situacions de complexitat com són les toxicomanies, els trastorns de conducta, els deterioraments cognitius, la manca de recursos econòmics, la situació, ser extutelats DGAIA o tenir situacions familiars deficitàries, entre altres. Les més freqüents són els trastorns de conducta, la manca de recursos econòmics i el consum de tòxics.


This entry was posted in Fundació Sanitària, Fundació Serveis Socials, Fundació Tutelar, Grup Sant Pere Claver, Institut Docent i Recerca and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>