Avís legal

Identitat titular de la web

D'acord amb l'establert a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, li comuniquem que el present website és propietat de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària amb domicili C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona.

Pot contactar amb nosaltres en persona o via correu electrònic a la nostra adreça electrònica info@santpereclaver.org, aquesta entitat té presència a internet a través del domini www.santpereclaver.org i la Fundació Sant Pere Claver - Fundació Sanitària.

Condicions d'utilització de la web del Grup Sant Pere Calver

L'accés a aquesta plana implica, l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització d'aquesta web, que es detallen a continuació; Tots els continguts d'aquesta plana, imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element, son propietat de l'entitat, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L'accés als continguts d'aquest website no transfereix cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció, excepte per ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquesta plana sense el consentiment exprés i per l'escrit del propietari del website.

Queden prohibides, a títol merament enunciatiu els següents comportaments: La reproducció total o parcial dels continguts de la plana, en qualsevol format, la difusió dels textos publicats en aquesta web sense indicar-ne la font, la utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.

Queden prohibits els enllaços des de planes, difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l'entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

L'entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquest website periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia, en conseqüència no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d'aquesta plana.

L'accés al website és per comte i risc de usuari, sent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.

El present website queda sotmès a l'establert per la legislació espanyo. Els tribunals de Barcelona, seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d'aquesta plana.

Política de privactat

Les dades que els usuaris introdueixin en els formularis o que enviïn per correu electrònic passaran a formar part dels fitxers d'Administració i/o Recursos Humans de les entitats pertanyents a Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, registrats a l'Agència de Protecció de Dades. Únicament s'utilitzaran les dades amb la finalitat de gestionar les peticions d'informació i/o gestió currícular que ens enviï l'usuari. Els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació dirigint-se per escrit al responsable del fitxer. Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent. Les seves dades no es cediran a tercers ni s'utilitzaran per cap altre finalitat diferent a l'establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s'exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.

En cas de qualsevol dubte o qüestió, podeu adreçar-vos a la Direcció Tècnica, a l'adreça de correu electrònic lopd@fhspereclaver.org.